Kunstgalleriet tilbyder:


Konservering og restaurering af malerier

Vi udfører restaureringer for forsikringsselskaber, hvor vi udbedrer vand- eller røgskader og reparerer skader, som er opstået under flytning og transport. For kunsthandlere og private, som har købt et hullet eller revnet maleri, bringes det ved restaurering, tilbage til dets oprindelige skønhed.


Nye malerier kan også trænge til behandling. De hyppigst forekommende skader er buler, huller, revner og slaphed i lærredet. Vores Restaurerings- værksted kan redde malerierne og føre dem tilbage til den oprindelige stand.


At restaurere malerier kræver stor ekspertise og erfaring, samt kendskab til udvikling af nye metoder og materialer.


Overfladesnavs og gulnet fernis afrenses. Skader i lærredet udbedres og maleriet retoucheres, før maleriet påføres en ny beskyttende fernis. Malerier udsættes for mange forskellige påvirkninger: luftforurening lægger sig som et tyndt sort lag over motivet, nikotin kan give gule /mørkebrune toner. Gammel fernis er ofte stærkt gulnet eller slører indtrykket af maleriets motiv.


Klimaforhold som fugt og temperatursvingninger kan føre til afskalning af farven. Lærreder kan blive slappe og hænge løst på blindrammerne. Der sker skader ved flytning som f. eks. flængede lærreder, små huller, buler og skrab hen over overfladen.


Selve rensningen er en langsommelig proces. Typisk vil arbejdet bestå i at rense og fjerne snavs, som skjuler de originale farver og detaljer.


Normalt fjernes revner og huller ved at lappe dem eller lime nyt lærred på bagsiden af maleriet. Dette gøres med eller uden varme og tryk - afhængig af det pågældende maleri, dets alder og tykkelsen af malingen, osv. Overfladesnavs og gulnet fernis afrenses. Skader i lærredet udbedres og maleriet retoucheres, før maleriet påføres en ny beskyttende fernis.

Vi tilbyder

 • Vurdering af forsikringsskader.
 • Rensning af overfladesnavs.
 • Fjernelse af gammel og gulnet fernis.
 • Restaurering af skadede områder, eksempelvis huller og flænger.
 • Retouchering af manglende farvelag.
 • Fastlægning af løst farvelag.
 • Opspænding af lærred.
 • Dublering/støttelærred.
 • Planering/udretning af buler.
 • Reparation af andre skader.
 • Tilstandsbeskrivelser på enkelte værker  og samlinger.

Priser

Kunstgalleriet udarbejder naturligvis et tilbud inden opgavens påbegyndelse.

Du er velkommen til at kontakte os for en afklarende samtale.


Som regel er det nødvendigt at se billedet, før vi kan give en endelig pris på arbejdet, men fotos af god kvalitet - sendt via post eller  e-mail - er sommetider tilstrækkeligt.


Hvis der i forbindelse med konserveringsarbejdet opstår uforudsete opgaver, som kan have indvirkning på prisen, kontakter vi dig og der vil blive indhentet accept, inden arbejdet fortsættes.

Del